Omet navegació

6. Afegir imatges

Podem enriquir els nostres formularis afegint imatges a qualsevol punt del nostre formulari. Per exemple, podem demanar als nostres destinataris que observin la imatge i que després responguin les preguntes.

Per afegir una imatge en el formulari, hem de pitjar el botó «Afegeix una imatge» del menú de la part dreta que apareix quan seleccionam un element del formulari.

Figura 28. Botó per afegir una imatge

Des de la finestra emergent, podem triar un arxiu del nostre dispositiu o bé d’altres fonts. 

Figura 29: Afegir una imatge.

La imatge inserida es col·locarà a continuació de l’element seleccionat en el formulari.