Omet navegació

14. Exportació de resultats

Podem exportar de dues maneres els resultats obtenguts a un full de càlcul per processar les respostes amb altres eines.

Figura 58. Botó «Creació de fulls de càlcul».

Si feim clic al botó «Creació de fulls de càlcul», s’obre una finestra emergent amb diferents opcions.

Figura 59. Seleccionar la destinació de les respostes.

Podem crear un full de càlcul de Google i posar-li un nom, o bé afegir les dades a un full de càlcul existent dins Google Docs.
Una altra manera d’obtenir les dades exportades és convertir l’arxiu a format CSV. Aquest format és compatible amb els programes de full de càlcul més habituals, com LibreOffice, OpenOffice o Microsoft Excel.

Figura 60. Botó d’altres opcions de les respostes.

Quan premem aquest botó, s’obre una finestra emergent com la següent:

Figura 61. Baixar les respostes en format CSV.

Per descarregar l’arxiu CSV, hem de pitjar el botó «Baixa les respostes (.csv)» que hi ha en el menú d’altres opcions. Un cop fet això, podem importar l’arxiu obtengut amb el nostre programa de fulls de càlcul favorit.