Omet navegació

7. Afegir vídeos

És possible afegir un vídeo penjat a Internet a qualsevol punt del nostre formulari. Per exemple, podem demanar a les persones destinatàries que mirin el vídeo i després responguin les preguntes.

Per afegir un vídeo al formulari, hem de pitjar el botó «Afegeix un vídeo» del menú de la part dreta que surt quan seleccionam un element del formulari. El vídeo afegit apareixerà a continuació de l’element seleccionat.

Figura 30. Botó per afegir un vídeo.

Apareixerà una finestra emergent des de la qual podem cercar el vídeo a YouTube o bé escriure-hi l’URL (una adreça d’Internet) en què es trobi el vídeo.

Figura 31. Finestra per seleccionar un vídeo.

Podem cercar al camp de text de la pestanya «Cerca de vídeos» i prémer la tecla «Intro», o fer clic a la icona de lupa situada a la part dreta del camp de cerca. Els resultats es mostraran en una llista a la part inferior de la finestra.

Figura 32. Resultats de la cerca.

Per afegir un vídeo en el formulari, hem de fer clic al resultat que ens interessi i després al botó «Selecciona» situat a la part inferior de la finestra.

Figura 33. Vídeo inserit en el formulari.

Fent clic al camp de text del títol, que inicialment inclou el text «Vídeo sense títol», podem canviar el títol de l’element.