Omet navegació

1. Introducció

En aquesta unitat s’explicarà com es poden crear formularis, que són un tipus d’arxius que permet crear Google mitjançant l’eina Google Forms. Es tracta de documents amb preguntes i respostes que es poden enviar a altres persones perquè les resolguin, així podem recollir informació útil. Per exemple, podríem crear un formulari de queixes i suggeriments, i publicar-lo perquè els nostres clients donin la seva opinió.

Per crear un formulari, hem de definir les preguntes i el tipus de resposta que s’hi pot donar. Les persones que el rebin el respondran i l’enviaran. Google desarà la informació de les respostes en una petita base de dades, que podrem fer servir per treure estadístiques, convertir en fulls de càlcul, etc.

Gràcies a aquesta eina, és molt fàcil recollir dades de persones i organitzacions, que podem tractar per treure’n conclusions o incloure-les en altres documents. El fet que els formularis siguin al núvol implica que compartir-los sigui molt senzill.