Omet navegació

13. Respostes

L’objectiu dels formularis és obtenir respostes de les persones usuàries per tal d’extreure’n uns resultats.

Per accedir-hi, hem de pitjar el botó «Respostes» situat a la part superior del formulari, a la dreta del botó «Preguntes».

Figura 52. Apartat de respostes.

Figura 53. Finestra de respostes.

Abans d’enviar o de compartir el nostre formulari, el nombre de respostes és zero i no es mostra cap resultat.

Podem observar que hi ha un botó anomenat «S’accepten respostes», que serveix per desactivar l’obtenció de respostes un cop que en tenguem un nombre suficient.

A mesura que rebem respostes, la pantalla canvia i mostra un resum amb els resultats.

Figura 54. Finestra de resum de respostes amb resultats.

Figura 55. Botons per visualitzar el resum de les respostes o les respostes individuals.

Podem canviar el mode de visualitzar els resultats fent clic als botons «Resum» i «Individual» situats a la part superior de la finestra.

A continuació, explicam de manera resumida el que ens ofereix la vista «Resum».

Figura 56. Gràfic de resum de les respostes.

En la pestanya de resum, hi ha diferents tipus de gràfics que sintetitzen la informació de les respostes rebudes per a cada pregunta. Per exemple, podem veure gràfics en forma de pastís i de barres, entre d’altres.

Figura 57. Revisar respostes individuals.

Si accedim a la pestanya de visualització de resultats individual, podem revisar un per un els formularis enviats i les respostes. Podem passar d’un formulari respost a un altre fent servir les fletxes de la part superior dreta de la finestra.