Omet navegació

Abans d’una reunió

Si ets tu qui organitza la reunió és important fer el següent abans que comenci:

1. Preparar la reunió amb els assumptes que s’hi han de tractar (ordre del dia) i el temps que s’hauria d’invertir en cadascun.
2. Recopilar tota la documentació necessària.
3. Definir el nombre d’assistents.
4. Programar el moment adequat (hora, dia de la setmana, etc.).
5. Establir on i quan tindrà lloc la reunió.
6. Informar de les dades que han de preparar els assistents.
7. Preparar els mitjans auxiliars que es necessiten, com el canó de vídeo o el paperògraf.
8. Establir el temps màxim de durada de la reunió.