Omet navegació

Ús d’eines per a la gestió del temps

Hi ha tota una sèrie d’eines de treball que poden facilitar la tasca a l’hora d’estructurar i programar les accions que s’han de dur a terme, i permeten distribuir i aprofitar millor el temps.

El desconeixement d’aquestes eines o el fet de no tenir hàbit d’emprar-les pot ser un dels lladres del temps que cal tenir en compte.

EINA UTILITAT
Agendes Permeten la planificació temporal a curt, mitjà i llarg termini.
Serveixen de recordatori de les tasques que s’han de fer.
Faciliten ressaltar activitats importants (ús de colors).
Possibiliten comprovar els avenços en les tasques.
Pissarres Permeten tenir a la vista la planificació temporal i reorganitzar fàcilment els canvis necessaris.
Millores en el sistema telefònic Faciliten el control de les interrupcions i el fet de poder dur a terme activitats de manera simultània, com ara contestador telefònic, bústia de veu, marcació activada amb la veu, mans lliures, desviament de trucades.
Alternatives a les reunions

Si els participants procedeixen de diferents llocs, pot ser útil emprar conferències telefòniques o videoconferències.
Per a reunions internes, de caràcter informatiu i en les quals no hi ha necessitat de rebre feedback, són útils els taulers informatius.

 

"Com més es planifiqui, menys hi intervindrà la casualitat " (Proverbi del manager)