Omet navegació

Visites inesperades

Les mesures per reduir les interrupcions que provoquen les visites inesperades són aquestes:

1. Evitar la visita inesperada tant com sigui possible.
2. Si es produeix la visita, intentar que no s’acomodi, que no s’assegui.
3. Procurar que la persona quedi com menys temps millor.

Per aconseguir-ho, hem de:

1. Concretar hores fixes per a les visites externes, fora de les quals no s’han d’atendre visites.
2. Establir filtres mitjançant la persona de la recepció.
3. Donar instruccions concretes al/la secretari/ària o a l’administratiu/iva per tal que faci una assignació realista de l’agenda.
4. Delegar en altres persones.
5. Proposar alternatives a la visita.
6. Limitar el temps de la visita mitjançant fórmules del tipus: “només dispòs de deu minuts”.
7. Controlar aspectes ambientals, com ara no convidar el visitant a asseure’s, no tancar la porta del despatx.
8. Posposar la visita per a un altre moment més oportú.