Omet navegació

Durant una reunió

A la reunió, és important:

1. Començar puntualment i evitar interrupcions.
2. Començar explicant els motius de la reunió.
3. Confirmar l’ordre del dia, i incloure-hi les prioritats i el temps estimat per a cada tema.
4. Posar de manifest com s’organitzarà la reunió: qui exposa cada tema, quines decisions s’han de prendre.
5. Nomenar algú que faci de secretari i que s’encarregui de fer constar tot el que s’ha exposat a la reunió.
6. Fer un resum dels aspectes acordats per comprovar que tots els assistents s’hi mostren d’acord.
7. Posar data límit a la posada en funcionament de les decisions preses.
8. Crear un clima distès. S’ha de fomentar la participació de tots els assistents i evitar els enfrontaments personals.