Omet navegació

Delegació de funcions

A l’hora de delegar és necessari plantejar-se una sèrie de preguntes:

 

1. Què s’ha de fer?
2. Com s’ha de dur a terme la tasca?
3. Per què és necessari delegar?
4. Quan s’ha de fer?
5. Qui ho pot fer?

 

En aquest sentit, les condicions per a una delegació eficaç són:

1. Precisar els objectius i passos que ha de dur a terme l’altra persona.
2. Determinar la persona més adequada per fer la tasca tenint en compte les exigències de la feina que s’ha de dur a terme.
3. Donar instruccions clares i precises per assegurar-se que són enteses per l’altra persona.
4. Definir l’abast de la responsabilitat que assumeix el delegat.
5. Facilitar els procediments, els mitjans auxiliars i la informació per dur a terme la tasca.
6. Establir els controls necessaris per evitar desviacions de l’objectiu marcat.
7. Tenir en compte la possibilitat d’error del delegat.

 

"Quan ets tu mateix qui treballa, perds la visió del conjunt " (Refrany croat)

 

La delegació és l’activitat clau de tot professional i de tot directiu. Els seus avantatges directes i indirectes són considerables.

  • La delegació ajuda al directiu a descarregar, ser i guanyar temps per a tasques més importants (per exemple, per dedicar-se a la veritable funció de direcció).
  • La delegació ajuda a aprofitar millor els coneixements i les experiències tècniques del col·laborador en qüestió.
  • La delegació ajuda a fomentar i desenvolupar la capacitat, iniciativa, independència i competència del col·laborador.
  • La delegació actua amb freqüència de manera positiva sobre la capacitat de motivació i satisfacció per la feina del col·laborador.

La delegació és avantatjosa de la mateixa manera, tant per al directiu com per al col·laborador, i vol dir:

  • Autodescàrrega i temps per a tasques A.
  • Oportunitat de desenvolupar-se per al col·laborador (motivació).

La majoria dels col·laboradors reaccionen positivament quan la delegació és correcta i adequada, és a dir, traspàs de tasques i competències, però també amb responsabilitats.

Una delegació exitosa requereix:

  • La disposició de delegar (voler).
  • La capacitat per delegar (poder).