Omet navegació

Ús d’informació

El primer pas que cal fer a l’hora de recollir informació o transmetre-la a altres persones és escollir l’eina més adequada per a cada cas.

EINA S’HA D’USAR…
Reunió Quan es vol donar una mateixa informació sota les mateixes claus i es pretén obtenir feedback dels assistents.
Entrevista personal Per compartir informació important, en directe, de manera individualitzada i reservada, o sobre aspectes confidencials o compromesos.
Tauler d’anuncis Per transmetre informació que afecta tota la plantilla, generalment sobre normes o funcionament intern i la validesa del qual abraça un període de temps extens. No s’espera feedback del personal.
Circular Per a informació que afecta tota la plantilla i quan es vol assegurar que tothom la rep i que tots la reben alhora.
Telefonada Per a missatges curts dels quals es necessita feedback i no necessiten un context proper com en l’entrevista personal o quan es necessita confirmació d’algun tema.
Correu electrònic Per a missatges curts dels quals s’espera resposta immediata o quan es vol transmetre un document digitalitzat.