Omet navegació

Control de crisis

El primer pas per controlar una situació crítica és intentar evitar-la, i anticipar-nos als errors que puguin aparèixer.

 

És necessari detectar les situacions puntuals que, si no es resolen, es converteixen en autèntics problemes.

 

Si es repeteixen les crisis és convenient analitzar quin factor les produeix per resoldre-les com més aviat millor. Si més no, les crisis no sempre es poden evitar. Per tant, quan es produeixen, el més important és afrontar-les d’una manera ordenada i metòdica.

HABILITATS BÀSIQUES PER AFRONTAR LES CRISIS CONSISTEIX EN...
Presa de decisions sobre la prioritat de les activitats. Ajustar la planificació a les noves necessitats.
Introduir canvis en l’organització del treball.
Maneig de l’estrès. Aplicar alguna tècnica de relaxació.
Controlar els pensaments negatius.

Els errors més freqüents que se solen cometre quan s’intenta controlar una crisi són els següents:

1. Deixar-se arrossegar pel que és urgent i no atendre el que és important.
2. No ser capaç de relaxar-se i de prendre el temps necessari per resoldre els imprevists.
3. No estalviar temps en altres etapes del procés.
4. Ser rígid amb el disseny del projecte i no adaptar-lo a les noves necessitats.
5. Evitar tornar a negociar terminis de lliurament del treball.
6. No incrementar els recursos personals i materials que s’han d’usar.
7. Emprar sempre les mateixes pautes per afrontar les situacions, sense atendre idees més creatives o innovadores.