Omet navegació

Ser convocat/ada

Si ets convocat/ada a una reunió és necessari:

1. Que t’asseguris que la teva presència és necessària.
2. Preparar els temes que s’han de tractar.
3. Elaborar la documentació que sigui necessària.
4. Col·laborar amb la persona que la dirigeix.
5. Complir el paper que se t’assigni.
6. No entrar en discussions que t’allunyin del tema.