Omet navegació

Consells per a la planificació

Per planificar de manera efectiva i amb garanties d’èxit, convé tenir en compte els consells següents:

1. No ser rígids a l’hora d’establir possibilitats i terminis.
2. Elaborar un calendari adequat al límit temporal de la planificació: mesos per als plans anuals, hores per als plans diaris.
3. Fer una planificació realista.
4. Diferenciar entre important i urgent.
5. Distingir entre actuar de manera eficient i eficaç.
6. Reservar espais per a imprevists.
7. Establir prioritats. Separar les tasques A-B-C i escriure-les.
8. Atendre a les capacitats personals.
9. Fixar terminis i dates límit.
10. Planificar les activitats rutinàries.
11. Planificar per escrit, i emprar instruments de planificació com agendes, pissarres, llistes de control, etc.
12. Per planificar a curt termini només cal fer una llista de les activitats diàries i el seu temps estimat de realització, i marcar-ho tot en una agenda.