Omet navegació

Unitat 3. Planificació d'objectius i optimització del temps

CONTINGUTS:

  • Treballar sobre objectius
  • Tipus d’objectius
  • Objectius generals
  • Objectius estratègics
  • Formular objectius estratègics
  • Planificar tasques personals. L’anàlisi ABC. Prioritats ABC
  • Límits temporals
  • Consells per a la planificació
  • Corba de l’eficàcia
  • Organització a l’àrea de treball