Omet navegació

Objectius estratègics

Els objectius estratègics han de tenir determinades característiques per ser útils en la gestió del temps:

  • Complets: han d’incloure tots els aspectes necessaris per ser formulats correctament.
  • Concrets: han d’establir línies precises que redueixin la possibilitat de lliures interpretacions.
  • Mesurables: serà necessari poder definir el punt de partida i controlar l’avanç cap al resultat per mitjà d’indicadors objectius.
  • Realitzables: els resultats definits han de ser realistes o assolibles per mitjà dels objectius parcials que s’estableixin.
  • Motivadors: inciten a l’acció i alhora permeten obtenir satisfacció en l’avanç a curt i mitjà termini.
  • Definitius: si un objecte està ben definit serà un referent vàlid per contrastar els resultats obtinguts amb els esperats i analitzar-ne les desviacions.