Omet navegació

Rebutjar peticions

Hi ha una sèrie d’habilitats de comunicació que fan més fàcil la tasca de rebutjar una petició. Totes es basen a crear una atmosfera positiva en la qual puguem transmetre el missatge de rebuig a l’altra persona.

1. En què consisteix dir “no”?

 • A defensar el dret de rebutjar una petició.
 • No dir “sí”, quan es vol dir “no”.

2. Què s’aconsegueix dient “no”?

 • Respectar el nostre pla de treball.
 • No crear falses expectatives a altres persones.

3. Com es posa en pràctica?

 • Escoltant: és important mostrar interès i comprensió pel que diu l’altra persona, sense interrompre-la.
 • Dient “no” sense excusar-nos, malgrat que es pot donar una breu justificació per evitar incomprensió de l’altra persona.
 • Emprant la primera persona: “jo crec”.
 • Dient “no” amb entonació normal de veu, de manera amable i sense ànim agressiu.
 • Somriure quan es digui “no”.
 • Si és necessari, insistir en la postura de rebuig de manera clara i persistent, sense entrar en discussions.
 • Intentar oferir una alternativa. Es poden emprar fórmules del tipus: “em sap greu, ara no puc ocupar-me d’això; pots venir més tard?”

Recorda que una postura assertiva a l’hora de rebutjar una petició, dient “no”, pot permetre’ns seguir amb el nostre esquema de treball i, per tant, optimitzar el nostre temps de manera adequada.