Omet navegació

Corba de l’eficàcia

Una vegada s’ha analitzat com fluctua durant el dia la nostra capacitat operativa, hem de fer una planificació d’activitats en funció de la seva dificultat i del moment en què ens trobam.

 

 

Per fer-ho, hem de:

1. Programar les activitats que requereixen més nivell de concentració en els moments alts d’activitat. El bioritme típic mostra aquests moments durant el matí, per la qual cosa planificarem en aquest moment les activitats i gestions més importants.
2. Preveure pauses de treball que tenen a veure amb les nostres fases de recuperació.
3. Programar activitats de tipus rutinari, com ara llegir el correu o telefonar per als moments més baixos de capacitat operativa.

 

"Al que madruga, Dios le ayuda" (Refrany)

 

El rendiment de tota persona està subjecte a certes oscil·lacions durant el dia, que apareixeran segons el ritme natural, tal com es mostra a la gràfica que s’ha presentat abans.

Hi ha gran quantitat de variacions individuals, influïdes pels hàbits alimentaris i altres característiques personals. Si més no, fonamentalment podem assegurar el següent:

  • El nivell més alt de rendiment s’assoleix al matí. Aquest nivell no es tornarà a assolir més durant el dia.
  • L’horabaixa (després de dinar) apareix el conegut cansament de mitjan horabaixa, que se sol combatre amb el consum de cafè carregat, la qual cosa només aconseguirà allargar aquest estat.
  • Després d’una nova pujada mitjana a darrera hora de la tarda, la corba de rendiment cau de manera continuada, i assoleix el punt més baix unes hores després de mitjanit.

Cadascú ha de viure amb aquests moments de cansament de la seva capacitat de rendiment. És important que coneguem quin és el nostre ritme diari, per tal que puguem plantejar la solució de les tasques més complicades i difícils (obligacions tipus A) al matí, durant el nostre període de màxim rendiment. Durant el nostre conegut període de rendiment mínim (l’horabaixa) no hauríem de treballar en contra del nostre ritme biològic sinó intentar distreure’ns i dedicar aquesta fase als contactes socials i les ocupacions rutinàries (obligacions tipus C). Durant l’alça de la corba de rendiment a les darreres hores de l’horabaixa ens podem dedicar novament a activitats importants (obligacions del tipus B).

Si durant el dia, a partir de la corba de rendiment, empram les lleis naturals del nostre organisme, incrementarà de manera important la nostra productivitat, sense prendre grans mesures o fer grans variacions. La realització d’una tasca complicada i difícil, que necessita molta concentració, és molt més fàcil al matí que durant el període de rendiment mínim, ja que hem d’esforçar-nos dues i fins a tres vegades més.

Sens dubte, treballar durant un llarg termini de temps i intensament és contraproduent —com diu la Llei de Carlson—, ja que disminueix la concentració i la capacitat de rendiment, i es produeixen errors. Fem pauses, i no les consideram una pèrdua de temps, sinó una recàrrega d’energia.

Investigacions mèdiques sobre aquest tema donaren com a resultat que el millor valor de recuperació es troba després d’una hora de feina. La pausa només hauria de durar 10 minuts, ja que l’efecte òptim s’aconsegueix durant els 10 primers minuts i després apareix una tendència a la disminució.

  • Per tant, hauríem d’incloure pauses regulars però curtes en el nostre pla del dia.
  • L’efecte regenerador de la pausa es pot incrementar considerablement si ens preocupam de moure’ns i respirar aire fresc.