Omet navegació

Formular objectius estratègics

Per tal que un objectiu estratègic de millora de gestió del temps estigui complet i correctament definit ha de tenir en compte els aspectes següents:

1. Disposar d’una estimació realista dels resultats. Això vol dir establir un indicador de resultat de temps: quant temps es destinarà a unes tasques i quant s’estalviarà en altres.

2. Marcar indicacions temporals concretes. Suposa definir de quin termini es disposa per assolir el resultat desitjat.

3. Establir objectius parcials. S’ha de fer seguint aquest esquema: introduir les eines necessàries per a la gestió del temps.

  • Planificar les activitats diàriament coordinant les agendes de totes les persones de l’equip.
  • Millorar l’organització en el lloc de feina.
  • Fer un ús adequat dels recursos i de la informació necessària.
  • Establir controls per reduir el temps invertit en l’atenció de telefonades urgents i importants.

4. Establir indicadors rellevants per a l’objectiu de millora de la gestió del temps. Això suposa:

  • Enregistrar els retards respecte del calendari previst.
  • Valorar la qualitat de la feina feta per un o diversos supervisors establerts.
  • Preveure les despeses en millores de recursos i introducció d’eines.
  • Coordinar els objectius personals amb els de la resta de l’organització o entorn en el qual es desenvolupa l’activitat.

 

Recordem que s’han d’establir controls i filtres per evitar les interrupcions poc importants no urgents.