Omet navegació

Tipus d’objectius

Es poden establir moltes classificacions de tipus d’objectius, en funció dels criteris de classificació que s’estableixin.

Si es classifiquen els objectius en funció del seu grau de definició des del més abstracte al més concret i útil per a la feina diària, els tipus que s’obtenen són aquests tres:

  • Objectius generals o d’orientació: responen a una ambició o motivació personal i marquen o orienten sobre els objectius estratègics.
  • Objectius estratègics o fites: suposen l’establiment d’una fita ben definida per la qual s’estableixen determinats indicadors de resultat i un període de temps durant el qual s’han de mesurar, controlar i regular els processos en l’ús que es fa del temps.
  • Objectius parcials o submetes: són els que es refereixen a accions concretes.