Omet navegació

Organització a l’àrea de treball

Per reorganitzar la taula de feina i millorar el nivell de concentració és necessari mantenir com més lliure millor l’escriptori per dedicar-se a un sol assumpte. Per això, cal classificar i col·locar els documents, per exemple, segons l’ordre d’actuació: assumptes que s’han de resoldre immediatament, en els pròxims dies, en les pròximes setmanes, etc.

També és molt útil organitzar un sistema d’expedients amb diferents categories per agrupar temes comuns, emprant un sistema de símbols o colors adequat.

Altres tècniques d’interès són:

1. Acabar unes tasques abans d’iniciar-ne unes de noves.
2. Col·locar cada cosa al seu lloc una vegada que es deixi de fer servir.
3. Eliminar destorbs i objectes poc útils.
4. Tenir a mà allò que es fa servir amb freqüència.
5. Manejar l’excés de papers. Per fer-ho, és útil:

  • Llegir els documents, si és possible, una sola vegada.
  • Contestar el correu tot junt, com més aviat millor.
  • Traslladar el document a la persona implicada en breu.
  • Rebutjar ràpidament els documents que no siguin rellevants.
  • Filtrar la feina prèviament, si és possible, i, per exemple, delegar-la en una secretària o un secretari.