Omet navegació

Treballar sobre objectius

Quan una persona intenta millorar la gestió del seu temps, generalment ho fa pensant en desitjos i necessitats poc definits. Això, malgrat que és un pas important, no és una eina útil de feina.

Una de les primeres coses que s’ha de fer en gestió del temps és aprendre a pensar sobre objectius. Pensar sobre objectius vol dir tant formular les necessitats, les funcions i els desitjos, com fites concretes, com també enfocar les accions a la consecució de l’objectiu per mitjà de l’establiment d’objectius parcials.

Establir objectius és un exercici de planificació necessari, perquè ofereix els avantatges següents:

  • Permet seleccionar els mitjans adequats sobre el problema de gestió de temps detectat.
  • Actua com un element motivador, ja que la definició de qualsevol meta suposa un repte que mou a l’acció i incrementa la constància i intensitat de l’esforç que se li dedica.
  • Permet valorar els resultats obtinguts i la idoneïtat dels mitjans o les accions dutes a terme.