Omet navegació

Introducció

"Qui no sembra no recull” (Refrany)

Com millor distribuïm (planifiquem) el temps, millor podrem aprofitar-lo per assolir els nostres objectius personals i professionals. Planificar vol dir preparar-se per fer realitat els objectius. Quan planificam la nostra feina, fem el millor que podem fer, ja que:

"Planificació significa ‘guanyar temps’

.

L’experiència ens ensenya que com més temps s’inverteix a planificar menys temps es malgasta a dur a terme els objectius marcats, i s’estalvia temps al final. La persona que dedica 8 minuts de preparació de la seva feina diària i ho fa d’una manera conseqüent, pot guanyar a diari una hora de temps per a allò que és essencial.

Quins avantatges ens comporta la planificació del nostre temps?

 • Assolir els objectius personals i professionals d’una manera més bona i més ràpida.
 • Estalviar i guanyar temps per a les tasques i els objectius realment importants (tasques de direcció, col·laboradors, creativitat, família, temps lliure, etc.).
 • Tenir una visió panoràmica sobre tots els projectes, les tasques i activitats.
 • Menys agitació i estrès, més previsió en el transcurs del dia.

El principi més important de la planificació és l’escriptura:

 • Els plans de temps que només es tenen “al cap” perden panoràmica (“desapareixen de la vista i del cap”) i es deixen de banda amb més facilitat.
 • Els plans de treball escrits signifiquen una descàrrega de feina per a la memòria.
 • Un pla fixat per escrit té l’efecte psicològic d’una automotivació per a la feina. Les nostres activitats per dominar i vèncer les tasques diàries seran més orientades cap a l’objectiu marcat i tendiran a la consecució precisa d’aquestes.
 • Això farà que ens distraguem menys (concentració), i solucionarem abans les tasques proposades que sense una directriu fixa com la que representa un dietari, una agenda, un calendari, etc.
 • Si controlam els resultats del dia no oblidam el que encara ens queda per resoldre (passar-ho a un altre dia).
 • A part d’això, podem incrementar els nostres èxits, ja que amb la planificació diària podem calcular millor el temps perdut i, per exemple, planificar d’una manera més realista el temps per a imprevists.
 • Els dietaris escrits representen automàticament una documentació sobre la feina feta per nosaltres i pot servir-nos en determinats casos com a demostració i protocol de les nostres activitats o no activitats.