Omet navegació

1.1 Portal d’Internet

S'entén per portal d'Internet el punt d'accés electrònic la titularitat del qual correspon a una administració pública, organisme públic o entitat de dret públic que permet l'accés a través d'internet a la informació publicada i, si s'escau, a la seu electrònica corresponent.

Com exemples tenim: