Omet navegació

1.3 Seu electrònica

Què  és?

La seu electrònica és l'equivalent en el món virtual de les seus físiques dels òrgans públics de l'administració.

La funció fonamental és realitzar les gestions i consultes que habitualment fan els ciutadans en un organisme, però sense desplaçar-se físicament fins a ell, i a més amb una disponibilitat de servei 7x24.

Exemples:

http://seuelectronica.caib.es

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

Què conté?

Característiques:

 • Adreça electrònica (URL o enllaç). Per exemple: http://seuelectronica.caib.es

 • Disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions (Internet).

 • La titularitat, gestió i administració correspon a una administració pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de dret públic en l’exercici de les seves competències.

 • Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permetin establir comunicacions segures sempre que siguin necessàries i han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb elles, certificats qualificats d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent (SSL: http://seuelectronica.caib.es).

 • El respecte dels principis d’accessibilitat i ús d’acord amb les normes establertes referents a això.

  Què no és una seu electrònica?

  • Una web a Internet.

  • Llocs web informatius com poden ser els creats amb l’eina corporativa de microlloc (GUSITE). Per exemple: http://melib.caib.es

  • Un portal.

  • En general, els portals actuals no compleixen les condicions per ser seus. De fet, són conceptualment diferents, seu és un lloc segur en el qual es poden fer els tràmits electrònics, mentre que el portal té continguts informatius, campanyes i fins i tot serveis que no requereixen autenticació.(ex.:http://www.caib.es/).

  • Un punt d’accés electrònic.

  • Directori o agregador, per exemple http://www.060.es.

  La Seu de la CAIB és accessible des de l’adreça http://www.caib.es . Des d’allà es pot accedir a l’organigrama i la informació institucional, i en particular permet accedir a l’inventari de procediments i tràmits telemàtics des de la seu electrònica.

  És possible accedir a l’inventari complet de procediments de la CAIB. classificats per matèria, tipus o públic objectiu, així com iniciar la tramitació electrònicament, en cas que el procediment disposi d’un tràmit telemàtic.

  Pel que fa a l'Administració de l'Estat, té moltes seus electròniques diferents. Totes són accessibles des de la Seu Electrònica del Punt de Accés General de l'Administració General de l'Estat en el qual, entre altres, també es poden trobar tots els tràmits de l'Administració General de l'Estat disponibles electrònicament, així com l'accés als serveis electrònics propis i l'accés a la Carpeta Ciutadana de les persones físiques i jurídiques:

  https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

  Cada seu electrònica acostuma a tenir un espai en el qual la ciutadania pot trobar la informació que li és exclusiva i relacionada amb els tràmits i informacions que li són propis en la relació amb l’Administració en qüestió. Aquest espai rep diferents noms. A la CAIB, s’anomena «Les meves gestions» i està en procés de millora. A la Seu Electrònica del Punt de Accés General de l’Administració General de l’Estat s’anomena «Carpeta Ciutadana» . Totes les persones físiques i jurídiques tenen una Carpeta Ciutadana al Punt d’Accés General de l’Administració General de l’Estat i dins hi poden trobar informació referent a l’estat dels seus expedients, les notificacions rebudes, dades personals registrades a la Administració i el registres realitzats.