Omet navegació

9. Dades obertes

Què són?

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats a l'hora de crear riquesa.

El principal objectiu de l'obertura de dades és posar a disposició de la societat i fer públiques les dades que gestiona l'administració, de manera que qualsevol persona o organització pugui utilitzar-les. Amb aquest servei, les administracions augmenten la transparència, ja que la ciutadania accedeix a una visió real de la prestació de serveis. A més, la reutilització de dades obertes per part d'empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet l'elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

Les llicències i els termes d'ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual, tot i que es tendeix a obrir-les sense condicions, sempre que es mantinguin sense manipular i amb la citació obligatòria de la font i de la seva darrera actualització. Per a més informació, podeu consultar l'apartat "Termes d'ús i llicències".

Quins són els principis de les dades obertes?

Perquè les dades obertes compleixin la seva finalitat han de ser:

 1. Dades obertes per defecte: suposa un gran canvi en el funcionament dels governs i com interactuen amb els ciutadans, que hauran de justificar el manteniment de les dades tancades.

 2. Actualitzades i comprensibles: les dades obertes només són valuoses si són rellevants. Tindran èxit si es publiquen de manera ràpida i exhaustiva.

 3. Accessibles i fàcils d'utilitzar: les dades han de ser gratuïtes, sota llicència oberta, fàcils de trobar i llegibles per màquina.

 4. Comparables i interoperables: les dades tenen un efecte multiplicador. Es podrà obtenir més valor dels conjunts de dades (datasets) de qualitat que siguin comparables i puguin interactuar entre ells.

 5. Per a la millora de la governança i la participació ciutadana: les dades obertes permeten saber als ciutadans què fan els funcionaris i els polítics. Aquesta transparència pot millorar els serveis públics i ajudar els governs a retre comptes.

 6. Per a la innovació i el desenvolupament inclusiu: les dades obertes poden ajudar a impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu.

Quins beneficis té utilitzar les dades obertes?

Amb el desenvolupament de la societat de la informació, les dades obertes són una eina d'informació molt valuosa que proporciona avantatges tant per a la ciutadania i les empreses com per a la mateixa Administració, que pot millorar la seva eficiència gràcies a una capacitat més gran d'interoperabilitat.

Oferir dades obertes és un exercici de transparència informativa que permet que la ciutadania tingui informació sobre les accions i serveis de l'Administració i sobre la gestió que es fa dels recursos públics.

Beneficis per a la ciutadania: informació

 1. Estableix un diàleg actiu, participatiu i bidireccional entre govern i ciutadans, principi fonamental del govern obert.

 2. Obre la possibilitat de crear nous serveis socials que millorin la vida de la ciutadania.

 3. Promou una participació democràtica de la ciutadania.

Beneficis per a les empreses: generar riquesa

 1. Possibilita la creació de valor econòmic, ja que genera nous serveis i aplicacions web a partir de les dades lliures.

 2. Possibilita l'obertura d'un nou mercat basat en continguts digitals.

 3. Possibilita l'obtenció de beneficis amb informació pública.

Beneficis per a les administracions: transparència

 1. Promou un ús intel·ligent i eficaç dels recursos.

 2. Genera un govern transparent que aporta un grau més alt de confiança.

 3. Facilita la interoperabilitat entre les diferents administracions.

Què és un dataset ?

El terme dataset, procedent de l’anglès, es refereix a un conjunt de dades, habitualment estructurades, que s’han utilitzat per construir una informació publicada en catàlegs de dades o bé es mostren d’una manera independent.

Les dades en brut s’organitzen en datasets per poder ser indexades i localitzades més fàcilment; per aconseguir això, s’utilitzen diferents camps que defineixen el grup de dades, com ara la descripció, la freqüència d’actualització, el format o la llicència d’ús, entre d’altres.

Actualment, el Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya integra datasets organitzats en diversos formats, categories i fonts de dades que permeten a la ciutadania disposar d’un gran ventall de dades diferents. Es poden utilitzar dades molt diverses dels diferents organismes de la Generalitat: geogràfiques, meteorològiques, estadístiques, econòmiques, administratives, turístiques, jurídiques i de mobilitat, entre d’altres.

Què és un format reutilitzable?

Un format reutilitzable és un format estructurat, obert i que no té propietaris, per exemple, un CSV o XML. Són formats de dades dissenyats perquè altres programes o aplicacions en puguin fer ús, per exemple, per analitzar-los, creuar-los amb altres fonts de dades, o crear-ne visualitzacions en gràfics o mapes.

Al contrari d'aquests, tindríem formats de dades com el PDF, dissenyats per a la consulta de dades i informació, però que no permeten la reutilització de manera senzilla.

La Llei 19/2013 estableix que tota la informació del sector públic s'ha de lliurar d'una manera clara, estructurada i en format reutilitzable, per tal de permetre la interoperabilitat, millorar la transparència i la simplificació documental.

Principals formats: CSV/TSV, JSON, XML, RDF-XML, RSS.

En el cas de datasets que contenen dades geogràfiques: KML/KMZ, SHP, GeoJSOPN, Original.

Portals de dades obertes

Aquests datasets són presentats i es posen a disposició de la ciutadania a través de portals web en els quals els organitzen i classifiquen perquè sigui més fàcil trobar-los i interactuar amb ells constituint un "catàleg de dades obertes".

Portal de dades obertes en la CAIB:

http://dadesobertes.caib.es

Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya:

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/

Catàleg