Omet navegació

2.1.3 Certificació de representant

Existeixen certificats per actuar en nom de persona jurídica, de tal manera que permet a una persona física, amb aquella certificació, actuar electrònicament davant les administracions públiques en nom d’una persona jurídica com pot ser una empresa, una associació, etc. Exemples clars els podem trobar quan una empresa presenta la declaració d’IVA trimestral o participa en una convocatòria de subvencions a través de tràmit telemàtic.