Omet navegació

4. Oficines d'assistència en matèria de registre (OAMR)

Les lleis 39/2015 i 40/2015 consideren que la digitalització de la societat s'ha d'estendre a la tramitació administrativa. Per ajudar a dur a terme la digitalització de les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques, es transformen les oficines de registre en oficines d'assistència en matèria de registre. En aquestes noves oficines, els ciutadans seran assistits per un funcionari per realitzar els seus tràmits per la via electrònica.

Les oficines d'assistència en matèria de registre tenen, com a mínim, les funcions següents:

  • Digitalització, copies autèntiques i registre de documentació aportada pel ciutadà.

  • Assistència en la identificació i signatura electrònica.

  • Practicar notificacions.

  • Ajudar en la iniciació d'un procediment i facilitar el codi d'identificació de l'òrgan, centre o unitat administrativa (codi DIR3).

  • Identificació dels interessats en el procediment.

  • Atorgar apoderaments per compareixença.

La CAIB té un microlloc informatiu sobre les oficines d'assistència en matèria de registre:

https://intranet.caib.es/sites/oficinesregistre/ca/inici

OFICINES D'ASSISTÈNCIA