Omet navegació

2. Identificació i signatura. Autofirma

Les diferents administracions en compliment de la normativa i millora dels seus serveis, permeten als interessats en els procediments administratius accedir o iniciar-los des de les seus electròniques respectives.

A aquest efecte, l'Administració ha d'identificar de forma fefaent, llevat d'algunes excepcions, la identitat de qui inicia els tràmits i qui signa les respectives peticions, sol·licituds, etc.

A aquest efecte, existeixen diferents mecanismes per tal de poder-ho dur a terme:

Tipus de mètode

Mètode

Descripció

Permet identificació?

Permet signatura?

Clau concertada

Usuari i contrasenya

Només per a treballadors de la CAIB.

No

Certificats electrònics

DNI electrònic

A l’abast de qualsevol ciutadà o ciutadana

Certificat digital

Es pot sol·licitar gratuïtament, per exemple a la FNMT.

Mixtos

Cl@ve

Plataforma de l’Estat que combina diferents mètodes (certificat, usuari i contrasenya ―Clave Permanente―, validació mòbil ―PIN24―) en un únic mètode.

Altres mitjans

A determinar en cada cas (casos especials i minoritaris)

Depèn

No