Omet navegació

2.1.2 Certificació de la FNMT

Explicarem aquí el cas de la Reial Casa de la Moneda ―Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)― que és, a dia d’avui, l’encarregada de l’emissió dels certificats d’empleat públic a la CAIB.

Una de les iniciatives de l’Administració General de l’Estat és el projecte CERES (CERtificació ESpanyola) que lidera la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Consisteix en una Entitat Pública de Certificació que fa servir tècniques i sistemes criptogràfics de clau pública, els quals garanteixen:

  • La identitat dels usuaris, tant ciutadans com administracions públiques.

  • La confidencialitat de les comunicacions.

  • La integritat de la informació intercanviada.

Els certificats electrònics emesos per CERES a ciutadans, empreses i administracions permeten fer tràmits telemàtics a través d’Internet amb plenes garanties de seguretat, evitant desplaçaments, esperes i errors d’emplenament de formularis, gracies a l’administració electrònica, oberta 24x7.

Per a més informació sobre els certificats digitals de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) emesos per CERES es pot consultar la seva pàgina web:

http://www.cert.fnmt.es/home