Omet navegació

2. COM LA VEU CANTANT: LA COMA I EL PUNT

Ens trobam ben a primera línia de l’escenari, per protagonisme i freqüència d’ús. De fet, qui més qui menys, quan sent a parlar de puntuació, en el primer que pensa és en la coma i el punt.